Πιστοποιημένα Συστήματα ΠοιότηταςΠαρέχουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες εκπαίδευσης από απόσταση για τα στελέχη που θα κληθούν να διαχειριστούν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015. 


Απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες που δεν έχουν τον χρόνο να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης με συμβατικό τρόπο σε προκαθορισμένο χώρο και χρόνο.


Το διαθέσιμο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, διάρκειας τριών ωρών και περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων του νέου προτύπου ISO 9001:2015 μαζί με επεξηγήσεις στις ενεχόμενες έννοιες, δομές και υποχρεώσεις που απορρέουν από την υιοθέτηση και εφαρμογή του. 


Με γνώμονα την εμπειρία μας από την ανάπτυξη μεγάλου αριθμού Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 9001:2015 αλλά και τις ανάγκες των στελεχών των επιχειρήσεων σχεδιάστηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες που αναζητούν "την έτοιμη λύση" και 

                   1) παρουσιάζει τις απαιτήσεις προτύπου

                   2) επεξηγεί τις ενεχόμενες έννοιες

                   3) προσδιορίζει τις υποχρεώσεις κατά την εφαρμογή του νέου προτύπου